அளவில்லா முடி உதிர்வை, அடுத்த நொடியே தடுத்து நிறுத்த இந்த ஒரு எண்ணெய் போதும் !

ஆவாரம் பூ தலை முடிக்கு சிறந்த போஷாக்கை அளிக்கிறது. பொதுவாகவே பெண்களுக்கு முடி அதிகமாக இருந்தாலே ஒரு அழகு தான். பெண் என்றாலே அதிக கூந்தல் வளர்ச்சி இருந்தால் அதுவே அந்த பெண்ணுக்கு தனிச்சிறப்பை தரும். ஆவரம் பூ பொடியானது தலை முடிக்கு சிறந்த போஷாக்கை தருகிறது.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin