இதன் இலை போதும் நர ம்பு த ளர்ச்சி நசுங்கி போகும்,மாதவிடாய் பிரச்சினை மாயமாகும் !

பூலாஞ்செடி மூலிகையின் முதல் இனமான வெள்ளை பூலாஞ்செடியின் அமைப்பு,வகைகள்,வளரிடம்,அடையாளம் மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் பற்றிய அலசல் தொகுப்பு. இதை பார்த்து தெரிந்து பயன் பெறுங்கள் மக்களே மிக முக்கிய மூலிகை செடி இது. இதனை பயன்படுத்தி என்ன என்ன நோய்களை போக்கலாம் என்று இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாங்க பாக்கலாம்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin