மீன் வாங்கும் கடையில் நல்ல மீன் எது! கெட்ட மீன் எது! எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்..

மீன் வாங்கும் கடையில் நல்ல மீன் எது! கெட்ட மீன் எது! எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதை இந்த காணொளி மூலம் பார்க்கலாம். நாம் அதிகமாக கடைக்காரர் கொடுக்கும் அனைத்தும் நல்ல பொருள்கள் தான் என்று அனைவரும் நினைத்திருப்போம். ஆனால் அப்படி அல்ல மீன் வாங்கும் வாங்கும் பொழுது அதை கண்டிப்பாக பழைய மீன் எது என்று பார்த்து அதை ஒதுக்கி வாங்க வேண்டும். எப்படி என்று பார்ப்போ வாங்க.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin