2 பொருள் போதும் இனி தலை சீவும் போதும் ஒரு முடி கொட்டாது 15 நாளில் கொட்டிய இடத்தில் புது முடி வளரும் !

தினசரி வாழ்க்கையில் முடி உதிர்தல் என்பது ஆண், பெண் என நாம் அனைவரும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னை. இதில் முடி உதிர்வதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இந்த காரணங்கள் முக்கியமானவை. பெரும்பாலும் முடி உதிர்வத‌ற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும், அனைவராலும் சொல்லப்படுகிற ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் தாய், தந்தை மரபு வழியிலும் முடி உதிர்தல் பிரச்னை தொடரும்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin