5 சொட்டு 5மடங்கு பூக்கள் பூக்கும் அவ்வளவும் காயாகும் !

ரோஜா பூ வாங்கி வைத்துவிட்டு அதில் மொட்டுக்கள் விடாமல் அப்படியே இருக்கும். நாம் ஒரு ரோஜா தொட்டியை வாங்குகிறோம் என்றால் வாங்கும்பொழுது அதில் இருக்கும் பூக்கள் மலர்ந்து, ஒருமுறை அதனை பறித்து விட்டால் அதன்பிறகு வளர்வதே இல்லை. இதற்கு காரணம் நாம் அதனை சரியாக பராமரிப்பது இல்லை.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin